(og_titleوبلاگ روستای زیبای مظفرآباد (blog-image*) blog.ir http://uupload.ir/files/avs1_images.jpg >

وبلاگ روستای زیبای مظفرآباد

روستایی کوچک با قلبی بزرگ

روستایی کوچک با قلبی بزرگ

http://uupload.ir/files/avs1_images.jpg -->
-->

مظفراباد یکی از روستاهای دهستان خواشد، بخش روداب، شهرستان سبزوار می باشد. این روستا با ارتفاع 1390 متری از سطح دریا در فاصله 5۰ کیلومتری جنوب مرکز بخش یعنی شهر روداب با موقعیت دشتی قرار دارد.
نزدیکترین مرکز شهری به روستای مظفرآباد شهر روداب می باشد و راههای ارتباطی و دسترسی روستا :
1. مظفرآباد - روداب ( جاده خاکی) با مسافت 5۰ کیلومتر
2. مظفر آباد - سبزوار ( با جاده خاکی و آسفالت ) با مسافت 53کیلومتر


شناخت فضاهای موجود در روستا :

فضاهای مسکونی: بیشترفضاهای موجود در روستا فضای مسکونی است که شامل سکونت افراد خانوار (اتاق خواب و استراحت و آشپز خانه) انبار و محل نگهداری دام و علوفه می باشد.

 

فضای بهداشتی و درمانی :

یک حمام بهداشتی فضای بهداشتی روستا را تشکیل می دهد و از نظر درمانی زیر پوشش مرکز بهداشت بنقن می باشد.

 

فضای آموزشی :

فضای آموزشی روستا را مدرسه ابتدائی مشخص می کند.

 

فضای اداری و انتظامی :

فضای انتظامی روستا را پاسگاه محمد آباد اریان تشکیل می دهد و‌ ‌‌ساختمان مخابرات روستا  نیز جزء فضای اداری است که یک نفر مشغول به کار می باشد.

 

فضاهای مذهبی و فرهنگی :

فضای مذهبی و فرهنگی روستا را یک مسجد و حسینه تشکیل می دهد. 

 

فضای تجاری :

فاقد فضای تجاری.