(og_titleوبلاگ روستای زیبای مظفرآباد (blog-image*) blog.ir http://uupload.ir/files/avs1_images.jpg >

وبلاگ روستای زیبای مظفرآباد

روستایی کوچک با قلبی بزرگ

روستایی کوچک با قلبی بزرگ

http://uupload.ir/files/avs1_images.jpg -->
-->

مظفراباد یکی از روستاهای دهستان خواشد، بخش روداب، شهرستان سبزوار می باشد. این روستا با ارتفاع 1390 متری از سطح دریا در فاصله 5۰ کیلومتری جنوب مرکز بخش یعنی شهر روداب با موقعیت دشتی قرار دارد.
نزدیکترین مرکز شهری به روستای مظفرآباد شهر روداب می باشد و راههای ارتباطی و دسترسی روستا :
1. مظفرآباد - روداب ( جاده خاکی) با مسافت 5۰ کیلومتر
2. مظفر آباد - سبزوار ( با جاده خاکی و آسفالت ) با مسافت 53کیلومتر

فاصله تا مراکز

دهستان :  ۴  کیلو متر # بخش :۵۰ کیلومتر # شهرستان : 5۳  کیلو متر

آمار سال13۹۰ 

تعداد خانوار روستا :   ۳۵  خانوار # تعداد جمعیت : ۱۲۰   نفر

تجهیزات روستا

آب شرب: دارد# برق:  دارد# مخابرات :دارد

مسجد :  دارد# حمام :   دارد# دهیاری : دارد # جاده : آسفالت

مراکز آموزشی وفرهنگی

دبستان :  دارد# راهنمایی :   ندارد# دبیرستان :   ندارد# بسیج : ندارد

مراکز بهداشتی و درمانی

خانه بهداشت :  ندارد  #  نانوایی :  ندارد

اراضی کشاورزی

آبی :  ۳۰   هکتار # دیم :   100 هکتار # آیش :  ۸۰  هکتار  # باغ :  ۱۰ هکتار

منابع آب

چاه عمیق :۳شرب #  چاه نیمه عمیق :ندارد # قنات و چشمه :  ۷ که بیشترشان درحال خشک شدن است  #  رودخانه : ندارد

تعداد دام

میش :  ۲۰۰  رأس#  بز :   ۱۵۰ رأس #  گاو وگوساله :  ندارد#  شتر : ندارد

آثار باستانی ،تاریخی،

قلعه کهنه #  قلعه